Zapojte sa do výzvy projektu ALFA pre bezplatnú technickú a biznis podporu

Zapojte sa do výzvy projektu ALFA pre bezplatnú technickú a biznis podporu

Ste chovateľmi hospodárskych zvierat, poľnohospodárske družstvá, bioplynové stanice, energetické komunity, či záujemci o zavedenie / vylepšenie bioplynových riešení? Môžete sa  uchádzať o bezplatné služby obchodnej a technickej podpory Alfa Projekt.

Predmet a oblasti podpory

Účelom výzvy je poskytnúť bezplatnú, na mieru šitú obchodnú a technickú podporu 50 vybraným poľnohospodárskym projektom v oblasti bioplynu a v sektore živočíšnej výroby v rámci EÚ.

ALFA projekt

Podporné služby projektu Alfa / PEDAL Consulting

Kto sa môže zapojiť

  • Chovatelia hospodárskych zvierat s bioplynovými stanicami, ktorí chcú zvýšiť účinnosť a funkčnosť svojich staníc.
  • Chovatelia hospodárskych zvierat bez bioplynových staníc, ktorí chcú inštalovať bioplynový systém (úroveň investičnej pripravenosti).
  • Bioplynové stanice využívajúce, okrem iných druhov vstupných surovín, aj maštaľný hnoj, ktoré plánujú zlepšiť udržateľnosť svojho projektu a maximalizovať energetickú produkciu.
  • Združenia poľnohospodárov, družstvá, ktoré chcú inštalovať alebo zlepšiť súčasný bioplynový systém.
  • Energetické komunity, ktoré chcú nainštalovať/zlepšiť bioplynový systém využívajúci i maštaľný hnoj, ako jednu zo svojich vstupných surovín, s cieľom podporiť komunitné iniciatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
  • Zainteresované strany, ktoré majú záujem investovať do chovu hospodárskych zvierat pomocou bioplynových riešení.

Časový rámec výzvy

Registrácia a prihlasovanie projektov v prvom kole: 15. december 2023 – 29. február 2024
Hodnotenie podaných projektov a výberové konanie: 1. marec 2024 – 8. marec 2024
Poskytovanie podporných služieb, akčný plán a spätná väzba: 11. marca 2024 – 14. júna 2024

Registrácia a žiadosť o podporu
Záujemci si môžu vybrať z dvoch možností podania žiadosti. Buď online alebo nahraním už vyplneného predpripraveného formuláru žiadosti aj v slovenskom jazyku. U oboch variant je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke projektu ALFA Engagement Platform najneskôr do 29. februára 2024 stredoeurópskeho času.

Všetky podrobné informácie k otvorenej výzve sú dostupné aj v slovenčine.

Kontakt pre komunikáciu:

Stanislava Drusková, PEDAL Consulting s.r.o.

Project Manager

e-mail: s.druskova@pedal-consulting.eu

Iniciatíva ALFA

Cieľom Alfa projekt je využiť potenciál výroby bioplynu z chovu hospodárskych zvierat; posilniť širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšiť podiel bioenergie ako základného zdroja
energie. Je financovaný Európskou úniou, v rámci akčného programu pre výskum a inovácie Horizont Európa. V rámci projektu už existuje niekoľko nástrojov (ako napríklad bioplynová kalkulačka) alebo analýz potrieb pre poľnohospodársky sektor.

Zdroj: ALFA / PEDAL Consulting

Comments are closed.